Welkom!

Welkom op de website www.SyrischeHamster.nl, een website over de Syrische hamster. De website over de Syrische hamster vormt eigenlijk een onderdeel van de (hoofd)website www.Dwerghamster.nl, de website over de dwerghamster. De Syrische hamster wordt ook wel Goudhamster genoemd. Daarom is deze website ook via de link www.Goudhamster.nl te openen.

Op deze site vind je informatie over hoe je ze moet huisvesten, over hun voeding, hun gedrag, de voortplanting, medische informatie, over de mogelijke kleuren en de genetica erachter, de nieuwste mutaties en de laatste nieuwtjes en weetjes.

De Syrische hamster wordt veel als huisdier gehouden. Het zijn echte lieve en nieuwsgierige dieren. De latijnse naam voor de Syrische hamster is Mesocricetus auratus en dat betekent "middelgrote goudkleurige hamster". Ze zijn tussen de 15 en 18 centimeter groot en wegen tussen de 90 en de 180 gram. Door selectie en voeding zijn er ook wat grotere en zwaardere exemplaren.
Een Syrische hamster

Waar komt de naam Goudhamster vandaan?

De eerste exemplaren van de Syrische hamsters die in het wild gevangen waren, hadden een gouden kleur. Daarom noemden ze deze hamsters ook wel "Goldenhamster". Deze naam is in het Nederlands vertaald. Maar de naam slaat niet op de soort, maar op de kleur. En daarom is de benaming Goudhamster onjuist.

Waar komt de Syrische hamster van oorsprong vandaan?

De Syrische hamster komt van oorsprong uit Aleppo, Syrië. In 1930 is door wetenschappers een nestje opgegraven. Het lukte de wetenschappers om vier exemplaren met de hand groot te brengen. Dit waren drie mannetjes en een vrouwtje. De Syrische hamaster die wij als huisdier kennen, stammen allemaal van deze vier hamsters af. Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis en waar ze vandaan komen.

Zijn Syrische hamsters leuke huisdieren?

De Syrische hamster is een hele leuke huisdier die van aaien en knuffelen houdt. Hij wordt heel erg snel tam en zal niet snel bijten. Ze zijn gemakkelijk te houden en te onderhouden. Wel moet je rekening houden dat het schemerdieren zijn en 's avonds het meest actief zijn. Lees hier voor meer informatie met betrekking of het leuke huisdieren zijn.

Kan je meerdere Syrische hamsters in één kooi houden?

NEE! Syrische hamsters zijn solitaire dieren. Dit betekent dat ze liefst alleen willen zijn. Wanneer je meerdere in één kooi houdt, loop je het gevaar dat dit op een vechtpartij uitloopt met alle gevolgen van dien.( van )

( van )

Welke kleuren kunnen ze hebben?

In een heel korte tijdsbestek zijn bij de Syrische hamster heel veel mutaties ontstaan. De kleuren worden onderverdeeld in kleuren met uitmonstering en éénkleurigen. Daarnaast zijn er nog mutaties die ervoor zorgen dat de hamster meerkleurig worden. Dit wordt tekeningen genoemd. Veel kleuren kunnen met één of zelfs meer tekeningen gecombineerd worden. Zo zijn er heel veel combinaties mogelijk. Klik hier voor meer informatie over de kleuren.